Toppers 2021-22

Kanishk Israni
Khussh Sanghvi
Krish Kothari
Kunal Patel
Moksh Shah
Shailja Jindal
Shubham Shankar
Veer Bhandari
Yug Shah